MASÉRSKÉ REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY

masáže MASÉRSKÉ STUDIO BERNY

Jana Polívková – PLZEŇ – Houškova 498/5, Plzeň Slovany

MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ

Meridiánová masážMeridiánová masáž je ve světě běžně známá jako Akupunkturní masáž dle Willyho Penzela. Willy Penzel byl původním povoláním stavební lodní inženýr. V době, kdy mu onemocněla žena těžkou jaterní nemocí, začal se věnovat studiu akupunktury, nakonec se ve věku 40 let vyučil masérem a začal pomáhat lidem.

APM je technika, která vychází z poznatků klasické čínské medicíny, jejíž základem jsou tisícileté poznatky ohledně akupunkturních drah a bodů. W. Penzel při své práci učinil unikátní objev – zjistil, že dráhy jsou jako elektrický vodič a akupunkturní body fungují jako vypínače. Pokud je vodivost dráhy porušena, vypínač nefunguje.

Meridiánová masážZ toho vyplývá, že pro dosažení kvalitních účinků terapie je nutné stimulovat dráhy i body. Využití znalostí tradiční čínské medicíny dává možnost specifickým postupům pro každou změnu zdravotního stavu. Překážka v energetickém systému je dle APM i jizva. Jizvy na těle i na duši jsou hrází, která brání energii protékat drahami.

Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pracujeme – li pouze s body, je efekt rychlý, když ale masáž podpoříme ještě meridiánovou masáží a dalšími kombinacemi masážních technik, účinek masáže se znásobí. Penzel je toho názoru, že je nejprve vhodné připravit celý energetický oběh pomocí masáže. Nejprve uvolnit různé bariéry a omezení oběhu a teprve potom doladit celou situaci aplikací bodů. Můžeme si to přirovnat k situaci, kdy se snažíme rozsvítit žárovku a kabel ve zdi bude přerušený. Pokud si představíme vypínač jako akupunkturní bod, k rozsvícení žárovky nedojde, protože dráha (kabel) není v pořádku.

Požadavek vyrovnané statiky v oblasti nohou a pánve jako předpoklad pro úspěšné napravení případných poruch páteře posunuje Penzelovo učení úspěšně i do současnosti a jeho mobilizační techniky jsou rovnocenné ostatním metodám.

Člověk je složitým systémem, který je schopný samostatné regenerace. Vše pracuje bezchybně, pokud je zaručeno proudění životní energie. Při blokádách toku energie (vlivem stresů, stravy, úrazů apod.) dochází k zatížení orgánů, které může vyústit v onemocnění. A naopak, každá porucha funkce organismu se projeví narušením toku energie v meridiánech. Této vzájemné vazby využívá východní medicína pro diagnostiku disfunkcí již ve stádiu před vypuknutím nemoci, které je současnou západní medicínou nepostižitelné, k jejich odstranění i k léčení nemocí.

Z toho vyplývá, že pro dosažení kvalitních účinků terapie je nutné stimulovat dráhy i body. Díky tomuto je APM účinnější než jakýkoli jiný způsob práce s energií a metoda se tak stává kompletním řešením energetického oběhu člověka. Meridiánová masáž je účinná, jednoduchá a u nás nepříliš známá.

Spolu s využitím různých druhů masáží se člověk posunuje zpět k optimálnímu zdravotnímu stavu bez bolestí a nepohodlí.

 

 
 
 

© 2011 – 2023 Jana Polívková  |  Tvorba webových stránek: MULTIMEDIA ACTIVITY

^